NWA-ORC 2020/21 1M Homes pre-proposal submitted!

2021-02-08

Dwelling Today – Living Tomorrow: Creating Homes for an Inclusive and Sustainable Society

Sufficient housing is enshrined in the Constitution. Yet despite our public housing reputation, the Netherlands has a major housing shortage: one million homes are needed by 2035. The task is complex - housing is also about welfare and sustainability - and progress is limited by accumulated regulations and compromises. The aim of this project is to make 'social and sustainable' the preconditions for smart, liveable cities. With combined forces from many disciplines and together with citizens, we want to break the deadlock and seize the opportunity of the crisis to make housing the smart engine of an inclusive and sustainable society.

 

Wonen nu en morgen: Thuis in een waarde(n)volle samenleving

Voldoende woongelegenheid is verankerd in de Grondwet. Toch hebben we in Nederland, ondanks onze volkshuisvestingreputatie, een groot woningtekort: tot 2035 zijn een miljoen woningen nodig. De opgave is complex – wonen gaat ook over welzijn en duurzaamheid – en de voortgang wordt beperkt door opgestapelde regelgeving en compromissen. Het doel van dit project is om ‘sociaal en duurzaam’ tot randvoorwaarden te maken voor slimme, leefbare steden. Met vereende krachten vanuit vele disciplines en samen met burgers willen we de impasse doorbreken en grijpen we de crisis aan om woningbouw tot de slimme motor van een inclusieve en duurzame samenleving te maken.